Fasetter i praksis

Traumebevisst ordliste


Tredelte hjernen - fasetter

Klikk på begrepene i tegningen for mer informasjon.


Når det gjelder traumebehandling er det bred konsensus om å legge opp til en faseorientert tilnærming i møte med den traumatiserte.


De grove trekkene i fasene er skissert her:

Fase 1: Stabilisering og symptomreduksjon

Alliansebygging, normalisering av reaksjoner, fjerning av stressfaktorer, øke kontroll/trygghet. Ferdighetstrening, affektregulering, begynne å knytte seg til.

Fase 2: Traumebearbeiding

Integrere avspaltede affekter, kognitive og somatiske komponenter.

Fase 3: Personlighetsintegrering og rehabilitering

Mestring av livet, stoppe unngåelse på forskjellige områder.

(Herman, 1992, van der Hart, 2006).

Grunnen til at det er viktig å arbeide tilstrekkelig med stabilisering før en går videre til bearbeiding, er for å sikre seg at klienten ikke blir overveldet av traumemateriale. Jo mer alvorlig og kompleks traumatisering, jo lengre tid må en påregne å bruke på denne fasen. Noen ganger kommer en ikke lenger enn til fase 1. I praksis vil en ofte når en har fått kommet tilstrekkelig langt i stabiliseringsarbeidet bevege seg i «spiral» - mellom disse fasene – litt fase 2 bearbeiding, så tilbake til stabilisering, gå til noe fase 3 arbeid, og så tilbake til fase 2 arbeid igjen, osv.

Integrasjon - Daniel Siegel (PDF)
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015
Tilgjengelighetserklæring