Klar-Ferdig-Gå

Vi vil invitere deg til en annerledes reise. En reise inn i de sporene som traumereaksjoner setter i hjerne og kropp. En verden som på mange måter ligger åpen foran deg, men som du kanskje likevel ikke har fått øye på ennå. Re-spectare – se om igjen...

Vi ønsker å gi deg brillene som kan fange nyansene og dybdene som traumeperspektivet gir. Der det enkle smelter sammen med det komplekse, og hele mennesket tas på alvor. Vi tror at det du vil oppdage vil gi gjenkjennelse, skape undring og inspirere deg i arbeidet ditt. Vårt oppdrag er å gi deg forståelsen og verktøyene som kan gjøre deg til en bedre hjelper i møte med traumatiserte mennesker.

Ordet traume brukes i dagligtalen på flere måter. Man snakker om at en person har opplevd et traume når det har skjedd en alvorlig hendelse som f.eks. ulykke, voldtekt eller krigsopplevelser. Eller så snakker man om traumer som psykologiske ettervirkninger av slike hendelser. Men ikke alle har opplevd ytre sett «alvorlige» hendelser som utvikler vedvarende traumereaksjoner. Det kan også være at belastninger noen vil oppfatte som mindre alvorlige, for andre kan være sterkt traumatiserende. For å sikre oss at vi tar den enkeltes subjektive opplevelse på alvor, vil vi forholde oss til ordet traume i betydning psykologisk «sår» eller «skade». Det hjelper oss også til å ha fokus på det viktigste - hva som skjer når hjernen ikke klarer å håndtere overveldende erfaringer, og hvordan vi som hjelpere kan bidra. Traumespor må møtes med vennlig aksept og nysgjerrig undring. Trygghet, kjærlighet og empati er helt vesentlige næringsstoffer når hjernen skal gjenoppbygges.


Meny

1) Hjernen formes av bruken

2) Den tredelte hjernen

3) Traumer og dissosiasjon

4) Toleransevinduet

5) Triggere og traumeminner

6) Hva trenger den traumatiserte hjernen?

7) Hjerne til hjerne kommunikasjon
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015
Tilgjengelighetserklæring