2) Den tredelte hjernenTENKE, FØLE, SANSE

For å forstå mennesker som utsettes for traumer, er det viktig å kjenne til hvordan hjernen er bygd opp. Hjernen består av 3 deler, sansehjernen (hjernestammen), følelseshjernen (limbiske system) og tenkehjernen (prefrontal cortex). De ulike delene reagerer på sin bestemte måte på de påkjenninger de utsettes for. I en velfungerende hjerne vil samarbeidet mellom de ulike delene være godt. Ved traumatisering blir denne balansen forstyrret. Her kan du lære mer om de ulike funksjonene til den tredelte hjernen.


Meny

1) Hjernen formes av bruken

2) Den tredelte hjernen

3) Traumer og dissosiasjon

4) Toleransevinduet

5) Triggere og traumeminner

6) Hva trenger den traumatiserte hjernen?

7) Hjerne til hjerne kommunikasjon
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015
Tilgjengelighetserklæring