En veldig kort tekst om hva FRAMTIDSbygge er for noe slik at man slipper å gå inn i menyen for å finne ut hva man er ute etter.FRAMTIDSbygge


Under Fremtidsbygge skal vi forsøke å knytte sammen trådene, og fokusere på hvordan et traumebevisst familievern kan se ut. Hvordan vil dere at kunnskapen tilegnet gjennom Fasett, integrert med eksisterende kunnskap og kompetanse skal forme familievernets framtid?

En traumebevisst terapeut har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Han eller hun har fokus på ”hvem jeg er og hvordan jeg påvirker den andre”. Dette påvirker nødvendigvis behandlingstilnærmingen, og hvordan den utformes. Men i like stor grad påvirker den kompetansen i de merkantiles møte med klienter i telefon eller resepsjon.

En traumebevissthet som handler om å forstå hvordan livets påkjenninger har påvirket den enkelte klients hjerne, og hvordan livets påkjenninger har påvirket den enkelte ansattes hjerne, utfordrer for noen forståelsen av traumebegrepet. Traumebevissthet handler derfor også om at fokuset mitt i klientmøtene gjensidig veksler mellom hvordan jeg er i møte med klienten, og hvordan klientens uttrykk er

Gjennom Jeg - Vi- og ID- byggene har vi fokusert på det å være en traumebevisst terapeut i ett traumebevisst arbeidsfellesskap, vi har presentert smakebiter av fordypningsstoffet, og sett på hvordan deler og helhet virker, og ikke virker sammen, både hos traumatiserte klienter og i arbeidsfellesskap. I Framtidsbygge skal dere reflektere over hvordan dette kan og bør påvirke framtidens familievern.

Mennesker som oppsøker familievernet er ofte i en eller annen form for krise, og uforløst vil den kunne stoppe utviklingen for dette mennesket. Hva trenger mennesker for å utvikle seg? Hvordan kan kunnskapen om hvordan hjernen formes av bruken hjelpe oss i møte med mennesker som ”står fast”?

Hva trenger mennesket for utvikling, hva har utviklingspsykologien lært oss lært oss?

Vi vet at lek, kreativitet og oppmerksomt nærvær avgjørende for god utvikling, og for å komme ut av en ”fastlåst posisjon”. For å sitere Daniel Siegel er lek og kreativitet motorveien til gode relasjoner og god utvikling, og i følge han er en av våre viktigste oppgaver som hjelpere å hjelpe våre klienter til å finne igjen leken og kreativiteten hos klientene. For å klare det er det av avgjørende betydning at vi aktivt bruker våre egne evner til lek og kreativitet i møte med mennesker som etterspør vår hjelp. Kan denne kunnskapen bidra til å forme framtidens familievern?


Presentasjon fra samlingen


FaSett - Framtidsbygge (PDF)


Fagintervjuer


Forandringsøyeblikket
VerdiStrek til inspirasjon
Implementeringsprogram knyttet til Traumeforståelsen – utviklet av RVTS Sør
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015