En veldig kort tekst om hva IDbygge er for noe slik at man slipper å gå inn i menyen for å finne ut hva man er ute etter.IDbygge


Hva er familievernets identitet? Og hva er familievernets selvforståelse? En traumebevisst organisasjon kan sies å være kjennetegnet av å ha en identitet som er delt av medlemmene, og hvor de ulike fasettene den felles identiteten består av er integrert og sammenhengende. Det er en erkjennelse at en “organisasjon” er et menneskelig fellesskap, og i familievernets tilfelle et felleskap med en målsetting om å lege sår hos mennesker. Et slikt felleskap trenger en bevissthet om felles identitet for å kunne nå sine målsettinger.

Identitet for individer er tilstandsavhengig. Den integrerte hjernen er i stand til å fremstå helhetlig på tvers av ulike tilstander dersom personen har en sammenhengende og helhetlig identitet, som ikke “sprekker opp” i flere identiteter når tilstandene endrer seg. For eksempel gjennom høyt stress eller sterke følelsestilstander. Hvordan er dette i menneskelige felleskap som har en felles målsetting om å lege sår og bidra til utvikling for mennesker? Har vi en helhetlig og felles identitet som tåler stress og motgang uten å gå i oppløsning?

Spørsmål som hører til identitetsbegrepet kan være:
  • Hvem er vi som tjeneste?
  • Hvordan definerer vi vårt arbeid?
  • Hva gjør oss gode og etterspurte?
  • Hvordan oppfattes vi av andre? Hvordan ønsker vi å bli oppfattet?
  • Hva kan true vår opplevelse av felles identitet?
Det er grunn til å tro at en tydelig identitet vil bidra til stolthet og tilhørighet til tjenesten. Er Familievernets identitet tydelig nok? Vil et “traumebevisst familievern” føre til endringer i identitet og selvforståelse hos familievernet?

ID Bygge vil sette søkelys på dette.


Presentasjon fra samlingen


FaSett - IdBygge (PDF)


Fagintervjuer


1. Oppgjør med sammenligningskulturen
2. Språket som kraft
3. OrdKraften
4. Omdømme bygges innenfra
5. VerdiMelding (PDF)
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015