4) ToleransevinduetDet autonome nervesystemet spiller en viktig rolle i menneskers reaksjoner ved fare. Blir faren overhengende, utløses automatisk forsvarsresponser i kroppen, som sikrer overlevelse. Men hva når reaksjonene fortsetter, lenge etter det vonde skjedde? Når aktiveringsnivå veksler mellom å være for høyt og for lavt, og komfortsonen er utenfor rekkevidde? Modellen «Toleransevinduet» (Siegel, 1999) hjelper oss å identifisere ulike tilstander av aktivering. Målet er å hjelpe den traumatiserte innenfor toleransevinduet igjen, til et nivå av følelses- og stressaktivering som en kan tåle. Da blir det også mulig å bearbeide erfaringene.


Meny

1) Hjernen formes av bruken

2) Den tredelte hjernen

3) Traumer og dissosiasjon

4) Toleransevinduet

5) Triggere og traumeminner

6) Hva trenger den traumatiserte hjernen?

7) Hjerne til hjerne kommunikasjon
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015
Tilgjengelighetserklæring