6) Hva trenger den traumatiserte hjernen?En traumatisert hjerne er alltid i beredskap. Den kommer i biokjemisk ubalanse når faresystemet blir stående på strekk over lang tid. Lave nivåer av velværehormonet oxytocin, gjør det vanskelig å kunne slappe av og kjenne gode følelser. Det kreves systematisk innsats og mange repetisjoner av gode opplevelser for at hjernen skal få mulighet til å reparere seg. Viktige byggesteiner i dette arbeidet er gode sansestimuleringer, bevegelse, rytme og pust. Og ikke minst: Gode erfaringer i relasjon.


Meny

1) Hjernen formes av bruken

2) Den tredelte hjernen

3) Traumer og dissosiasjon

4) Toleransevinduet

5) Triggere og traumeminner

6) Hva trenger den traumatiserte hjernen?

7) Hjerne til hjerne kommunikasjon
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015
Tilgjengelighetserklæring