I JEGbygge har vi lagt fokus på at den enkelte ansatte skal se nærmere på sine styrker og sårbarheter i menneskemøter, og vektlagt verdier og holdninger som sentrale faktorer.JEGbygge


I forarbeidet til denne FaSetten stilte vi oss følgende spørsmål:

1. Hva kjennetegner en god traumebevisst fagperson?
2. Hvordan kvalifiserer man seg til å ta i bruk moderne traumeforståelse i arbeidet med familier og enkeltpersoner?

Vi hentet inspirasjon fra Brendtro, L. og du Toit, L., Susan Ko, Perry, B., Joyce & Showers med flere. Hva sa de oss, og hva har vi konkludert med?

Jo, en god traumebevisst fagperson kjennetegnes ved at han/hun har god kunnskap og forståelse av hvordan hjernen formes av bruken. Videre at personen er oppmerksom på egen sårbarhet og hvordan egen utviklingshistorie inneholder ressurser og sårbarheter i menneskemøter. Sist, men ikke minst at fagpersonen er oppmerksom på klientens utviklingsmessige sårbarhet. Forutsetning for å lære seg selv bedre å kjenne sammen med andre, er å blir trygg nok til å feile, dumme seg ut, dele hva som ikke fungerer. Vi må derfor noen ganger utenfor den sonen vi synes det er behagelig å være i, for å tenke andre tanker og bryte mønstre. Derfor vil vi også ha øvelser i selvinnsikt, mot og trygghetsskaping.

I JEGbygge har vi lagt fokus på at den enkelte ansatte skal se nærmere på sine styrker og sårbarheter i menneskemøter, og vektlagt verdier og holdninger som sentrale faktorer. Dette har vi kombinert med fagstoff om hvordan hjernen formes av bruken.

Den første samlingen som heter ”Jeg bygge” vil ha fokus deg som ansatt i familievernet. Gjennom teori, øvelser og oppgaver vil vi starte en prosess hvor det viktigste er din egen refleksjon over hvordan du kan møte alle deres klienter på en traumebevisst måte. I tillegg til å arbeide i forhold til den enkeltes værekompetanse i den første samlingen, vektlegges det også hvordan det enkelte familievernkontor som helhet kan møte traumatiserte mennesker, og være traumebevisste i hele sin tilnærming til klientene. Samlingen vil derfor også ha innslag av arbeid med organisasjonens kultur.

I FaSett jobber vi deltakende. Deltakerne er eksperter. Kursholdere/produsenter er tilretteleggere som får fram menneskelige og faglige ressurser. Noen ganger gir kursholdere påfyll i små fagblokker. For noen vil dette være kjent, for andre nytt stoff. Det viktigste er ønsket om å få fram alles stemme og skape et klima dere det er lov å feile, og trene på å bli bedre og utvikle seg. Utgangspunktet i FaSett er at hver ansatte i Familievernet har mye kunnskap, forståelse, erfaring og ferdigheter, men også mulighet for å vokse. De ulike prosjektdelene er ikke løsrevet fra hverandre, men vil danne en helhet, som samlet vil danne grunnlag for ett traumebevisst familievern hvor en forvalter og foredler eksisterende kunnskap og kompetanse kombinert med moderne traumeforståelse. Det er basert på aktiv deltagelse fra alle, og vi skal ha selvstudium/teori, trene, undervise hverandre, reflektere og dele narrativer. Vist i verktøyhånden under. Med ett godt håndtrykk skal denne verktøyhånden treffe de ulike byggene.Dere vil møte en pedagogisk tilnærming som har som mål å treffe dere på de ulike nivåene i hjernen. Tenkehjernen vil få sitt gjennom tilrettelagt teoretisk materiale. Dette har vi valgt å ramme inn i fine kunstverk på en webside som vil være familievernets ressursbank i forhold til traumeforståelse. Gjennom fire samlinger vil dere få anledning til å aktivere både føle og sansehjernen, kombinert med tenkehjernen


Fagstoff


YouTube
Experiences Build Brain Architecture
Building Adult Capabilities to Improve Child Outcomes: A Theory of Change

Artikkel med Dag Nordanger:
Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=424651&a=2


Fagintervjuer


1. En hjelpers fortelling
2. Egotapas med bismak
3. Hjelper, Kjenn deg selv


Produkter


Plakat: Last ned

Kort:  Kort 1  |   Kort 2  |   Kort 3  |   Kort 4


Presentasjon fra samlingen


FaSett - JegBygge (PDF)
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015