I ViBygge ser vi altså nærmere på delene i helheten når det gjelder ansatte og kontorene som helhet. I tillegg ser vi nærmere på deltenkning innenfor traumekunnskapen.VIbygge


Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan de bør møtes og behandles (menneskesyn). Vi har en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn). Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Og vi har en gradering av verdier. Det er de kulturfaktorene vi har med oss i livet som i hovedsak bestemmer våre store valg i livet – slik som karriere, valg av partner og tro.

For at en traumebevisst praksis skal få grobunn er det viktig å se den enkelte ansatte som en del av felleskapet. Jeg -ét er avhengig av Vi -ét for å arbeide traumebevisst. Helheten er avhengig av delene.

Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis. I arbeidet under dette bygget, vil vi arbeide med ”jordsmonnet”, verdiene og arbeidskulturen som kunnskap og metoder skal sette seg i. Ansatte er det viktigste verktøyet i møtet med mennesker som søker hjelp hos Familievernet. Ansatte må reflektere over egen praksis og gi hverandre veiledning. Det er relasjonen som leger, en metode utført av mennesker som har vansker med å bygge relasjoner og skape tillit og motivasjon, vil aldri være nok.

I ViBygge ser vi altså nærmere på delene i helheten når det gjelder ansatte og kontorene som helhet. I tillegg ser vi nærmere på deltenkning innenfor traumekunnskapen. Vi tar blant annet for oss strukturell dissosiasjonsteori. I en traumebevisst tilnærming til klienten må en ha både deltenkning og helhetstenkning som viktige grunnforståelser som henger sammen.


Presentasjon fra samlingen


FaSett - ViBygge (PDF)


Fagintervjuer


1. Kunsten å gjøre andre store
2. Kunsten å relasjonsbygge
3. Anerkjennelsens filosofi
FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015